Udeskole

Diverse opgaver til udeskole
Beskriv tillægsord

På jagt efter spor i sneen

Hundespor
Harespor
Hundespor
På jagt efter spor i sneen
Motiv: Hundefodspor
Find ting og læg dem i æggebakker

Rammerne med billeder klippes ud og lægges i låget på en æggebakke. I skoven finder eleverne de ting de kan se billeder af.

Forår 1
Forår 2
Efterår
Find ting i skoven eller parken

Opgaverne fokuserer på 2 forskellige ting. I den ene opgave lægges tingene i bunker efter begyndelsesbogstav, i den anden opgave lægges tingene i bunker efter antal stavelser.

Stavelser
Find ting i parken Begyndelsesbogstav
Find ting i skoven Begyndelsesbogstav
Find det helt rigtige antal

Eleverne finder det antal af tingene læreren siger. Elevarkene har billeder af tingene de skal finde. På arkene kan man der skrives om det rigtige antal blev fundet. Lærerarket indeholder liste på ting og antal til 4 elevark.

Lærerark klassen
Lærerark skolegården
Lærerark skoven
Elevark 1 klassen
Elevark 1 skolegården
Elevark 1 skoven
Elevark 2 klassen
Elevark 2 skolegården
Elevark 2 skoven
Elevark 3 klassen
Elevark 3 skolegården
Elevark 3 skoven
Elevark 4 klassen
Elevark 4 skolegården
Elevark 4 skoven
Find ting, skriv og tegn

Eleverne finder ting, siger ordet og skriver ordet. Der må gerne bruges børnestavning.

Opgaven sluttes med at eleverne tegner nogle af de ting, de har fundet.

I klassen
På gården
I parken
Ved stranden
I skolegården
I skoven
I stuen
I zoo
Træer og blade i skoven

I opgaven blade og træer arbejdes der med bladenes forskellige facon og hvilke træer bladene kommer fra. Opgaven afsluttes med at billederne hænges op i klassen.

Opgaven er gruppearbejde. Eleverne finder blade og deler dem op i grupper. Eleverne taler om bladenes forskellighed og tegner de blade, der er flest og mindst af.

Blade i skoven
Træer og blade
På jagt efter ord i ordklasser

Eleverne finder ord i deres omgivelser og arbejder med dem. Opgaverne hjælper eleverne med at se, hvor mange ord der findes omkring dem.

Navneord hjemme hos dig
Tillægsord klassen
Udsagnsord i Zoo
Navneord i klassen
Tillægsord i Zoo
Udsagnsord i skolegården
Navneord i Zoo
Tillægsord i skolegården
Udsagnsord i skoven
Navneord skolegården
Tillægsord skoven
Tillægsord i skoven
Navneord skoven
Udsagnsord hjemme
Tillægsord hjemme
Udsagnsord i klassen
Navneord i bestemt og ubestemt form

Eleverne finder navneord i verden omkring dem. Ordene skrives i bestemt og ubestemt form. Opgaverne kan også bruges som lektier, så eleverne finder navneord i hjemmet.

Biblioteket
I værelset
I klassen
I køkkenet
I skolegården
I skoven
I skoven
I stuen
Navneords endelser i flertalsform

Navneord der bøjes i ubestemt flertal, kan have forskellige endelser. I denne opgave arbejdes der med disse forskellige endelser. Navneordene findes i verden omkring eleverne, både ude og hjemme.

1 Med ord
7 Køkken
2 Klassen
8 Stuen
3 Skolegården
4 Ordbog
5 Biblioteket
6 Værelset
Navneord og udsagnsord inddeles i grupper

Opgaverne kan bruges til udeskole eller i en gymnastiksal. Ordene klippes ud og sorteres i 2 bunker: En bunke med navneord og en bunke med udsagnsord. Placer 2 kasser til hver gruppe (fx. lågene fra kasser med kopipapir), med god afstand fra hinanden. Kasserne skal helst placeres så eleverne skal gå hen til dem.
Eleverne inddeles i grupper eller arbejder i deres CL grupper. Først klippes ordene ud, derefter skal grupperne finde ud af om det er navneord eller udsagnsord og lægge ordene i de rigtige kasser. Efter at alle ordene er placeret i kasserne, flytter grupperne en tand til den ene side. Nu arbejder grupperne videre med en anden gruppes ord.
Eleverne skal denne gang finde ud af om ordene er lagt i de rigtige kasser. Alle ord de mener er placeret forkert skal tages op af kassen, og de skal forklare hvorfor ordet var placeret forkert. Resten af klassen giver deres besyv med og ordene lægges nu i de rigtige kasser.
Ordene kan også bruges som hente/liste diktat.

Inddel ord i kasser
Inddel ord i grupper
Udsagnsord/navneord 1
Udsagnsord/navneord 2
Sjove sætninger
Navne/udsagnsord+ tillægsord
Stamme og endelse på navneord og udsagnsord

Ordene farves med lilla stamme og gul endelse. Derefter deles ordene i to bunker, en med navneord og en med udsagnsord. Man kan lime ordene op på  plancher eller lægge dem i kasser. Opgaven sluttes med en gennemgang af ordene og eventuelle fejlplacerede ord flyttes.

Ordliste
Navneord
Udsagnsord
Plancherne

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen