Hente/liste diktat

Denne aktivitet vækker som regel stor begejstring.
Kortene lamineres og skæres ud. Jeg placerer kortene forskellige steder i lokalet. Eleverne skal nu liste hen og læse et kort, huske hvad der stod og hvordan det blev stavet, hvorefter de lister tilbage på deres plads og skriver ordet i hæftet.
Man kan differentiere ved at bruge lette og svære ord, eller lade nogle skrive sætninger med deres ord.
Jeg har også ladet eleverne hente og skrive 3 ord, hvorefter de skulle skrive en sætning med ordene. Dette kræver at man bruger fantasien, hvilket kan være meget svært for nogle elever.

Kortene kan også bruges som stavekort. Eleverne arbejder sammen 2 og 2. Den ene elev læser et kort og den anden staver det. Når kortet er stavet rigtigt, beholder eleven det. Til sidst tælles kortene, og den elev med flest kort har vundet.

120 ord
Svære ord
Pattedyr
Blandede ord
Dobbelt konsonant
Vokaltrappen
Transport
Transport 2
Lette ord

Henteliste ordkort til ordklasserne

Ordkortene kan bruges hver ordklasse for sig eller blandet sammen. Printes ordkortene ud i farver, får eleverne hjælp til at finde ordklasserne, da rammerne har forskellige farver. Vil du ikke give eleverne denne hjælp, kan ordkortene printes ud i sort/hvid.

Navneord
Udsagnsord
Tillægsord
Ordkort

Henteliste sætninger

Sætninger 2

Vokalglidning

Vokaler ø/y
Alfa og Beta
Vokaler o/å
Vokaltrappen

Lærerark til elevernes diktatresultater

Diktatresultater

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen