Dyr på tværs

Danskopgaver til temaet dyr på tværs

Stavelser 1
Stavelser 2
Stavelser 3
Stavelser 4
En eller et 1
En eller et 2
Sæt ring om 1
Sæt ring om 2
Skriv talord
Skriv talord 2
Sætninger bestemt flertal
Synonymer 5
Dyr
Alfabetisk orden Dyr 1
Skriv ordene i alfabetisk orden. Elevopgave til træning af alfabetisk rækkefølge. Dyr
Alfabetisk orden Dyr 2
Synonymer 4
Find bøger vilde dyr
Elevopgave til undervisning i vokaler og konsonanter. Husdyr.
Husdyr
Elevopgave til undervisning i vokaler og konsonanter. Grønland.
Grønland dyr
Sætninger u/bestemt
Sætninger bestemt flertal 2
Elevopgave: Find små ord. Undervisning i indskolingen. Dyr
Find små ord 1
Elevopgave: Find små ord. Undervisning i indskolingen. Dyr
Find små ord 2
Elevopgave: Find små ord og skriv dem i kassen. Undervisning i indskolingen. Dyr
Find små ord 3
Elevopgave: Find små ord og skriv dem i kassen. Undervisning i indskolingen. Dyr
Find små ord 4
Skriv om et dyr
Gruppearbejde. Find dyr i ordbogen. Undervisning i dansk.
Ord i ordbogen
Vokaler
Sammensatte ord 1
Sammensatte ord 2
Sammensatte ord 2
Prik og del
Prik og del
Navneord

Brainstorm

Eleverne arbejder i grupper og finder ord der passer til temaet. Ordene inddeles i undergrupper.

Brainstorm: Find ord der passer til temaet. Elevopgave til undervisning i temaet dyr.
Dyr 1
Brainstorm: Find ord der passer til temaet. Elevopgave til undervisning i temaet dyr.
Dyr 2
Brainstorm: Find ord der passer til temaet. Elevopgave til undervisning i temaet dyr.
Dyr 3
Brainstorm: Find ord der passer til temaet. Elevopgave til undervisning i temaet Zoologisk have.
Dyr i Zoo 1
Brainstorm: Find ord der passer til temaet. Elevopgave til undervisning i temaet dyr i zoo.
Dyr i Zoo 2

Beskriv med tillægsord

I denne opgave finder eleverne tillægsord som beskriver illustrationen. Derefter skriver de sætninger med ordene.

Se flere opgaver af samme type.

Fisk
Havørn
Hestevogn
Hund
Mus
Sommerfugl
Zebra

Lyrik med dyr

Dyr 1
Skriv digt om et dyr
Dyr 2
Digt et kæledyr
Dyr 3
Digt et kæledyr
Dyr 4

Find ord i ordklasserne

Find ord i ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord. Dansk undervisning.Insekter. Skoven
Bille
Find ord i ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord. Dansk undervisning. Fugle. Grønland.
Rypen
Find ord i ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord. Dansk undervisning. Insekter
Fluen
Find ord i ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord. Dansk undervisning.
Grisen
Find ord i ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord. Dansk undervisning. Fugle. Skoven.
Uglen

Vokalerne er blevet væk

Dyr 2
Dyr 1
Kugledyr

Find ord i ordet

Find nye ord i ordet, en elevopgave til undervisning i sproglig forståelse.
Skildpadde
Find nye ord i ordet, en elevopgave til undervisning i sproglig forståelse.
Natuglerne
Find nye ord i ordet, en elevopgave til undervisning i sproglig forståelse.
Kaskelotter
Find nye ord i ordet, en elevopgave til undervisning i sproglig forståelse.
Grævling
Find nye ord i ordet, en elevopgave til undervisning i sproglig forståelse. Eventyr. Pattedyr, zoologisk have.
Girafunge
Find nye ord i ordet, en elevopgave til undervisning i sproglig forståelse. Pattedyr.
Hestevogn
Find nye ord i ordet, en elevopgave til undervisning i sproglig forståelse.
Hvalrosser

Hvilke dyr har du set? -- Hvilke dyr bor der i ...?

Tegneopgave. Eleverne tegner de dyr de selv har set i den første kasse. I den anden kasse tegnes de dyr som bor i havet/Zoo osv.

Der arbejdes med forskellene på hvad man har set og hvad man ved.

Havet
Skoven
I Zoo
På bondegården

Tegn og skriv om et fantasidyr

Eleverne opfinder et dyr som de tegner og skriver om.

Fantasifisk
Fantasidyr
Fantasihavdyr
Fantasihusdyr
Fantasikæledyr
Undervisning i dansk. Tegn et fantasidyr og skriv ord der passer til.
Fantasikrybdyr

Hvilket dyr kan du bedst lide?

Eleverne går rundt i klassen og spørger hvilke dyr klassekammeraterne bedst kan lide. Opgaven sluttes med, at der på klassen tales om hvilke dyr der er mest populære.

I opgaven arbejdes der med indsamling af data og statestik.

Kæledyr
Havdyr
Skoven
Zoo
Bondegården

Mal dyrene i samme farve som deres begyndelsesbogstav

Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4
Opgave 5
Opgave 1-5

Quiz og byt

I quiz og byt får eleverne hver et kort. De går rundt imellem hinanden i et lokale eller udenfor. Når en elev møder en anden, læser de kortet op på skift og svarer på spørgsmålet. Når begge elever har læst og svaret, bytter de kort og går videre.

Diverse dyr

Hente liste diktat

Stavekort

Stavekortene kan bruges som en pauseopgave. Eleverne arbejder sammen 2 og 2 eller i små grupper. Kortene lægges på bordet i en bunke med bagsiden opad. En elev trækker det øverste kort og læser ordet højt, den næste elev staver ordet. Kan eleven stave ordet, får eleven kortet. Kan eleven ikke stave ordet lægges det tilbage i bunken. Man kan også lade fagligt stærke elever hjælpe andre med denne leg. Så lægges de stavede ord i en fælles bunke.

Stavekort og ordkort til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet. Fugle.
Fugle med illustrationer
Stavekort og ordkort til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet. Insekter.
Insekter
Stavekort og ordkort til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet. Krybdyr og smådyr.
Krybdyr og smådyr
Stavekort og ordkort til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet. Pattedyr.
Pattedyr

Skriveark

Kamel
Bæver
Isbjørn
Gnu
Giraf 3
Bjørn fisker
Koala
Rådyr
Kænguru 1
Tiger
Ulv
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne zoologisk have, Grønland og pattedyr.
Moskusokse 2
Flodhest
Jordegern
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne Landbrug og pattedyr.
Gris
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne Landbrug, Eventyr og pattedyr.
Ged
Grævling
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne skoven og pattedyr.
Egern
Kronhjort
Ræv
Lama
Lemur
Løve
Moskusokse 1
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne Kæledyr og pattedyr.
Kanin Kyllinger
Kanin 1
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne Kæledyr og pattedyr.
Kaniner 2
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne Kæledyr og pattedyr.
Kanin Kyllinger
Kanin
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne Landbrug, Eventyr og pattedyr.
Hest i vogn
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne Landbrug, Eventyr og pattedyr.
Heste 2
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne Landbrug, Eventyr og pattedyr.
Heste 1
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne zoologisk have, pattedyr og dyr.
Zebra 2
Skrivløs ark. Børnestavning til Indskoling og mellemtrin med temaerne zoologisk have, pattedyr og dyr.
Zebra 1
Vildsvin
Kat 1
Kat 2
Kat 3
Mus 1
Mus 2
Mus 1
Mus 2
Mus
Pindsvin 1
Pindsvin 2
Pindsvin 3
Pindsvin 4

Skriveark til faglitteratur

Når eleverne har læst en fagbog, kan de skrive, alt hvad de har lært på skrivearket.  Find skriveark til faglitteratur og under Skriv løs ark

Bjørnen
Giraf
Blåhval
Gnu
Bæver
Grævling
Blåmejse
Haj
Due
Hane
Egern
Hest
Høne
Kat
Hvalros
Koala
Jordegern
Krokodille
Kalkun
Kænguru
Kamel
Løve
Kanin
Moskusokse
Mår
Rype
Musvit
Sæl
Narhval
Skovsnegl
Pindsvin
Snegl
Polarræv
Solsort
Ravn
Sommerfugl
Tukan
Vibe
Vortesvin
Zebra
Ørn

Beskriv i talebobler

skriveark med talebobler, til undervisning i børnestavning, faglitteratur og skrivning. skildpadde.
Skildpadde
skriveark med talebobler, til undervisning i børnestavning, faglitteratur og skrivning. Gekko
Gekko
skriveark med talebobler, til undervisning i børnestavning, faglitteratur og skrivning. frø
Frø
skriveark med talebobler, til undervisning i børnestavning, faglitteratur og skrivning. firben
Firben
Beskriv med talebobler. Skriveark til undervisning i skolen. Faglitteratur og børnestavning. Zebraedderkop.
Zebraedderkop
Beskriv med talebobler. Skriveark til undervisning i skolen. Faglitteratur og børnestavning. Skolopender.
Skolopender

Gæt et dyr

Danske fugle
Grønlandsk dyr
Havdyr
Husdyr
Kæledyr
Vilde dyr

Ekstraopgaver

Sjove opgaver der kan bruges som mellemopgaver eller ekstraopgaver. Man kan evt. have en mappe med kopier af opgaverne, som eleverne selv kan hente, når de er færdige med deres arbejde. Opgaverne har løsningsark, så eleverne selv kan tjekke, om de er løst rigtigt.

Find flere opgaver af samme type ved at følge linkene: Kimsleg,  Tæl hvor mange,   Find ord.     

Dyr 1
Dyr 2
Dyr
Find navneord i kassen, sæt ring om dem og skriv ordene. Elevopgave til undervisning i ordklasser.
Find ord 1
Find navneord i kassen, sæt ring om dem og skriv ordene. Elevopgave til undervisning i ordklasser.
Find ord 2
Terning 1
Terning 2
Terning 3

Lav et billede eller en plakat om dyr

Eleverne laver en collage med et dyr, hvor den bor og hvad den spiser. Opgaverne lægger op til samtale i klassen.

Kæledyr
Danske fugle
Havdyr
Dyr på gården
Vilde dyr
Dyr i skoven
Grønlandsk dyr
Dyr i Zoo
Danske fugl
Dyr i havet

Matematikopgaver

Mus 1
Kat
Dyr 1
Tæl antallet 1
Tæl antallet 2
Tæl antallet 3
Undervisning i matematik. Plus stykker- Læg tallene sammen og farve figurerne.
Mal antallet
Undervisning i matematik. Plus stykker- Læg tallene sammen og farve figurerne. Fugle
Mal antallet
Undervisning i matematik. Plus stykker- 10ér venner.
Opgave 2
Mus
Elevopgave til undervisning i talrækken. Skriv de tal der mangler.
Fortsæt talrækken
Elevopgave til undervisning i talrækken. Skriv de tal der mangler.
Fortsæt talrækken
Undervisning i matematik. Plus stykker- klip tallene ud og lim dem ind ved det rigtige plusstykke.
Plus 1
Undervisning i matematik. Plus stykker- klip tallene ud og lim dem ind ved det rigtige plusstykke.
Plus 2
Undervisning i matematik. Plus stykker- klip tallene ud og lim dem ind ved det rigtige plusstykke.
Plus 3
Elevopgave til undervisning i talrækken. Skriv de tal der mangler.
Hvilke tal mangler
Elevopgave til undervisning i talrækken. Skriv de tal der mangler.
Hvilke tal mangler
Undervisning i matematik. større end eller mindre end.
Større /mindre
Undervisning i matematik. større end eller mindre end.
Større/mindre
Elevopgave med minus stykker til matematik undervisningen.
Streg og skriv 1
Elevopgave med minus stykker til matematik undervisningen.
Streg og skriv 2

Regnelabyrint med plus og minus

Plus og minus stykker i labyrint elevopgave til matematik undervisningen.
Dyr
Plus og minus stykker i labyrint elevopgave til matematik undervisningen.
Hvalros
Plus og minus stykker i labyrint elevopgave til matematik undervisningen.
Fugle
Plus og minus stykker i labyrint elevopgave til matematik undervisningen.
Dyr
Plus og minus stykker i labyrint elevopgave til matematik undervisningen.
Grønland
Plus og minus stykker i labyrint elevopgave til matematik undervisningen.
Insekter
Plus og minus stykker i labyrint elevopgave til matematik undervisningen.
Mis med de blå øjne

Tegn med geometriske figurer

Pindsvin
Dyr
Egern
Hund
Kat

Huskespil memory

Memory / huskespil til undervisningen i dansk og temaet dyr.
Huskespil/Memory
Huskespil, memory til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet. Danske dyr.
Danske dyr
Huskespil, memory til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet. Fugle.
Fugle
Huskespil, memory til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet. Fisk og havdyr.
Havdyr
Huskespil, memory til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet. Insekter
Insekter
Huskespil, memory til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet. Krybdyr og smådyr.
Krybdyr og smådyr
Huskespil, memory til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet. Pattedyr.
Pattedyr
Huskespil, memory til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet.
Vilde dyr

På tur

Opgaver til undervisning i udeskole og på tur. Farver i zoologisk have.
Hvilke farver kan du finde i zoo?
Opgaver til undervisning i udeskole og på tur. Zoologisk have.
På tur i zoo
Elevopgave: Hvilke ting kan finde i zoologisk have.
Hvilke ting kan du finde i Zoo?

Kreative ideer

Penalhus med maskinbroderi
Asger Jorn i undervisning, Autotegning. Autobroderi. Pose med broderi. Håndværk og design.
Autobroderi med ansigter
Små flade dyr
Strikkede kaniner
Glasbrikker med dyr
Mus i sælskind
Dyr af naturmaterialer
Hæklede dyr
Sommerfugle maskinbroderi
Vedhæng og nøgleringe
Bamse i sælskind
Kort med dyr af blade
Pon-pon kylling
Strømpedyr
Pindsvin med bevikling
Vejledning til Pindsvin
Grøn frø
Vejledning Grøn frø
Broderede knapper med korssting, Mønster og vejledning, Håndværk og design,
Knapper, Magneter
Vippesnegle
Vejledning Vippe snegle

Malebog med dyr

Se de mange ting i malebogen

Mal, klip og lim
Mal mønster
A6 kort der kan males eller farvelægges. Undervisning. forår, dyr
Kort
Bogmærker
Terninger
Malesider
Billeder med fokus
solskygger

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen