Terninger

Terninger

Terningerne males klippes ud og limes sammen. Slå med terningen og ryk det antal bogstaver eller stavelser illustrationen viser.

1-23

Opgave 6

Opgave 12

Opgave 18

opgave 1

Opgave 7

Opgave 13

Opgave 19

Opgave 2

Opgave 8

Opgave 14

Opgave 20

Opgave 3

Opgave 9

Opgave 15

Opgave 21

Opgave 4

Opgave 10

Opgave 16

Opgave 22

Opgave 5

Opgave 11

Opgave 17

Opgave 23