Udeskole

Diverse opgaver til udeskole

Beskriv Tillægsord

tillaegsordbeskrivetsted

Find ting og læg dem i æggebakker

Rammerne med billeder klippes ud og lægges i låget på en æggebakke. I skoven finder eleverne de ting de kan se billeder af.

Forår 1

Forår 2

Efterår

Find ting i skoven eller parken

Opgaverne fokuserer på 2 forskellige ting. I den ene opgave lægges tingene i bunker efter begyndelsesbogstav, i den anden opgave lægges tingene i bunker efter antal stavelser.

Stavelser

Begyndelsesbogstav

Begyndelsesbogstav

Find det helt rigtige antal

Eleverne finder det antal af de ting læreren siger. Elevarkene har billeder af tingene de skal finde, på arkene kan man der skrives om det rigtige antal blev fundet. Lærerarket indeholder liste på ting og antal til 4 elevark.

Lærerark klassen

Lærerark Skolegården

Lærerark skoven

Elevark 1 Klassen

Elevark 1 skolegården

Elevark 2 skoven

Elevark 2 klassen

Elevark 2 skolegården

Elevark 2 skoven

Elevark 3 Klassen

Elevark 3 skolegården

Elevark 3 Skoven

Elevark 4 klassen

Elevark 4 skolegården

Elevark 4 Skoven

Find ting skriv og tegn

Eleverne finder ting, siger ordet og skriver ordet, der må gerne bruges børnestavning.

opgaven sluttes med at eleverne tegner nogle af de ting de har fundet.

I klassen

På gården

I parken

Ved Stranden

I skolegården

I skoven

I stuen

I Zoo

Træer og blade i skoven

I opgaven blade og træer arbejdes der med bladenes forskellige facon og hvilke træer bladene kommer fra. Opgaven afsluttes med at billederne hænges op i klassen.

Opgaven blade i skoven er gruppearbejde. Eleverne finder blade og deler dem op i grupper. Eleverne taler om bladenes forskellighed og tegner de blade der er flest og mindst af.

Træer og blade

Blade i skoven

På jagt efter ord i ordklasser

Eleverne finder ord i deres omgivelser og arbejder med dem. Opgaverne hjælper eleverne med at se, hvor mange ord der findes omkring dem.

Navneord Hjemme hos dig.

Tillægsord Hjemme

Udsagnsord hjemme

Navneord i klassen

Tillægsord i klassen

Udsagnsord i klassen

Navneord I Zoologisk have

Tillægsord i Zoologisk have

Udsagnsord i Zoologisk have

Navneord I Skolegården

Tillægsord i skolegården

Udsagnsord i skolegården

Navneord i skoven

Tillægsord i skoven

Udsagnsord i skoven

Navneord i bestemt og ubestemt form

Eleverne finder navneord i verden omkring dem. Ordene skrives i bestemt og ubestemt form. Opgaverne kan også bruges som lektier, så eleverne finder navneord i hjemmet.

Biblioteket

navneordbestemtubestemtbibliotek

Værelset

navneordbestemtubestemtvaerelset

I Klassen

navneordbestemtubestemtklassen

I Køkkenet

navneordbestemtubestemtkoekken

Skolegården

navneordbestemtubestemtskolegaarden

I skoven

navneordbestemtubestemtskoven

I stuen

navneordbestemtubestemtstuen

Navneords endelser i flertalsform

Navneord der bøjes i ubestemt flertal, kan have forskellige endelser. I denne opgave arbejdes der med disse forskellige endelser. Navneordene findes i verden omkring eleverne, både ude og hjemme.

Opgave 1 med ord

navneordsendelserubestemtflertal1

Opgave 8 Stuen

navneordsendelserubestemtflertal8-stue

opgave 2 Klassen

navneordsendelserubestemtflertal2-klassen

3 Skolegården

navneordsendelserubestemtflertal3-skolegaarden

5 biblioteket

navneordsendelserubestemtflertal5-biblioteket

6 værelset

navneordsendelserubestemtflertal6-vaerelse

7 køkkenet

navneordsendelserubestemtflertalt7koekkenet

Navneord og udsagnsord inddeles i grupper.

Opgaverne kan bruges til udeskole eller i en gymnastiksal. Ordene klippes ud og sorteres i 2 bunker: En bunke med navneord og en bunke med udsagnsord. Placer 2 kasser til hver gruppe (fx. lågene fra kasser med kopipapir), med god afstand fra hinanden. Kasserne skal helst placeres så eleverne skal gå hen til dem.
Eleverne inddeles i grupper eller arbejder i deres CL grupper. Først klippes ordene ud, derefter skal grupperne finde ud af om det er navneord eller udsagnsord og lægge ordene i de rigtige kasser. Efter at alle ordene er placeret i kasserne, flytter grupperne en tand til den ene side. Nu arbejder grupperne videre med en anden gruppes ord.
Eleverne skal denne gang finde ud af om ordene er lagt i de rigtige kasser. Alle ord de mener er placeret forkert skal tages op af kassen, og de skal forklare hvorfor ordet var placeret forkert. Resten af klassen giver deres besyv med og ordene lægges nu i de rigtige kasser.
Ordene kan også bruges som hente/liste diktat.

Inddel ord i kasser

inddelordikasser

Inddel ord i grupper

ordklasserinddelordigrupper

Udsagnsord Navneord 1

laegnavneordudsagnsordbunkerlet

UdsagnsordNavneord 2

navneordogudsagnsordibunker

Sjove sætninger

navneordudsagnsordordkortlavsjovesaetninger

Navne/ Udsagns + tillægsord

ordkort-til-navneord-udsagnsord-og-tillaegsord

Stamme og endelse på navneord og udsagnsord

Ordene farves med lilla stamme og gul endelse. Derefter deles ordene i to bunker, en med navneord og en med udsagnsord. Man kan lime ordene op på  plancher eller lægge dem i kasser. Opgaven sluttes med en gennemgang af ordene og eventuelle fejlplacerede ord flyttes.

Ordliste

ordlistestammeendelsenavneordudsagnsord

Navneord

navneordstammeendelseplanche

Udsagnsord

udsagnsordstammeendelseplanche

Plancherne

navneordudsagnsordstammeendelseplancher