Udeskole

Diverse opgaver til udeskole

Beskriv Tillægsord

tillaegsordbeskrivetsted

Navneord i bestemt og ubestemt form

Eleverne finder navneord i verden omkring dem. Ordene skrives i bestemt og ubestemt form. Opgaverne kan også bruges som lektier, så eleverne finder navneord i hjemmet.

Biblioteket

navneordbestemtubestemtbibliotek

I stuen

navneordbestemtubestemtstuen

I Klassen

navneordbestemtubestemtklassen

Værelset

navneordbestemtubestemtvaerelset

I Køkkenet

navneordbestemtubestemtkoekken

Skolegården

navneordbestemtubestemtskolegaarden

I skoven

navneordbestemtubestemtskoven

Navneords endelser i flertalsform

Navneord der bøjes i ubestemt flertal, kan have forskellige endelser. I denne opgave arbejdes der med disse forskellige endelser. Navneordene findes i verden omkring eleverne, både ude og hjemme.

Opgave 1 med ord

navneordsendelserubestemtflertal1

opgave 7 køkkenet

navneordsendelserubestemtflertalt7koekkenet

opgave 2 Klassen

navneordsendelserubestemtflertal2-klassen

Opgave 8 Stuen

navneordsendelserubestemtflertal8-stue

Opgave 3 Skolegården

navneordsendelserubestemtflertal3-skolegaarden

Opgave 5 biblioteket

navneordsendelserubestemtflertal5-biblioteket

Opgave 6 værelset

navneordsendelserubestemtflertal6-vaerelse

Navneord og udsagnsord inddeles i grupper.

Opgaverne kan bruges til udeskole eller i en gymnastiksal. Ordene klippes ud og sorteres i 2 bunker: En bunke med navneord og en bunke med udsagnsord. Placer 2 kasser til hver gruppe (fx. lågene fra kasser med kopipapir), med god afstand fra hinanden. Kasserne skal helst placeres så eleverne skal gå hen til dem.
Eleverne inddeles i grupper eller arbejder i deres CL grupper. Først klippes ordene ud, derefter skal grupperne finde ud af om det er navneord eller udsagnsord og lægge ordene i de rigtige kasser. Efter at alle ordene er placeret i kasserne, flytter grupperne en tand til den ene side. Nu arbejder grupperne videre med en anden gruppes ord.
Eleverne skal denne gang finde ud af om ordene er lagt i de rigtige kasser. Alle ord de mener er placeret forkert skal tages op af kassen, og de skal forklare hvorfor ordet var placeret forkert. Resten af klassen giver deres besyv med og ordene lægges nu i de rigtige kasser.
Ordene kan også bruges som hente/liste diktat.

Inddel ord i kasser

inddelordikasser

Navne/ Udsagns + tillægsord

ordkort-til-navneord-udsagnsord-og-tillaegsord

Inddel ord i grupper

ordklasserinddelordigrupper

Udsagnsord Navneord 1

laegnavneordudsagnsordbunkerlet

UdsagnsordNavneord 2

navneordogudsagnsordibunker

Sjove sætninger

navneordudsagnsordordkortlavsjovesaetninger

Stamme og endelse på navneord og udsagnsord

Ordene farves med lilla stamme og gul endelse. Derefter deles ordene i to bunker, en med navneord og en med udsagnsord. Man kan lime ordene op på  plancher eller lægge dem i kasser. Opgaven sluttes med en gennemgang af ordene og eventuelle fejlplacerede ord flyttes.

Ordliste

ordlistestammeendelsenavneordudsagnsord

Navneord

navneordstammeendelseplanche

Udsagnsord

udsagnsordstammeendelseplanche

Plancherne

navneordudsagnsordstammeendelseplancher