Forstavelser

Opgaverne træner ordenes forstavelse. Eleverne arbejder med genkendelse af forstavelserne.

Diverse opgaver med forstavelser

opgave 1

Opgave 2

For / fore

in / ind