Dobbeltkonsonanter

Opgaver med dobbeltkonsonanter.

Diverse opgaver til dobbeltkonsonanter

Enkelt/Dobbelt 1

enkeltdobbeltkonsonsnt1

Enkelt / Dobbelt 2

enkeldobbeltkonsonat2

Enkelt / Dobbelt

dobbeltenkeltkonsonanter

Find ord 1

findorddobbeltkonsonant1

Find ord 2

findordordbogendobbeltkonsonant1

Enkelt eller dobbelt konsonanter

Det forkerte ord streges ud og det rigtige ord skrives på linjen, så træning af ordene også bliver skriftlig. Opgaverne har faktaboks, der hjælper eleverne til at huske reglerne for dobbelt konsonant. Der er løsningsark til opgaverne.

d/dd

t/tt

k/kk

D/DD til T/TT

l/ll

m/mm

p/pp

s/ss

Drilleord med enkelt og dobbelt konsonanter

Denne opgave er til gruppearbejde. Eleverne skriver sætninger med ordene, så ordenes betydning er tydelige. Sætningerne læses højt for gruppen.

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3

Opgave 4

Ordkort med dobbeltkonsonant

Ordkort

ordkortdobbeltkonsonant

Spil med dobbeltkonsonant

Spil

spildobbeltkonsonant