Grammatik

Grundled

Grundled 2 udsagnsled

grundled2udsagnsled

Grundled 2 udsagnsled

grundled2udsagnsled2

Grundled flere ord

grundledflereord

Grundled flere ord

grundledflereord2

Komma

Huskeregler

kommareglerhuskeseddel

Komma

kommaopgave-2

Komma

kommaopgave-1

Genstandsled

Opgaver med genstandsled. Eleverne laver sjove sætninger med genstandsled. Sætningerne laves med bogstavrim.

Genstandsled

Genstandsled

Genstandsled

Ordkort

Ordkort Sætningsled

Plakat

Huskeregler

kommareglerhuskeseddel

sætningsled