Stedord

Henførende stedord

Henførende stedord (relativt pronomen) kan bruges i sætninger hvor det viser hen til noget eller nogen, fx. Hun spiste isen som var stor. Jeg har en hest som står på marken.  De mest brugte henførende stedord er: der, som, hvilken, hvilket, hvilke, hvad, hvem, hvis.

opgaver til henførende stedord

Opgave 1

henfoerendestedordsomder

Personlige stedord

Personlig stedord CL Quiz og byt

personligstedord-cl-pararbejde