Transport

Danskfaglige opgaver

Navneord der ejes

navneordbestemtformderejesegennavne6

Beskriv en fantasibil

Beskriv min bil Tillægsord

Alfabetisk orden 2

Stavelser

hvormangestavelser8trafik

Find ord Bil

Beskriv min bus Tillægsord

Ord i ordet

find-nye-ord-i-ordet-skolebus

Find ord Bus

Beskriv min båd Tillægsord

ord i ordet

Sæt ring om transportmidler

tæl hvor mange

Sæt ring om bilord

skriv talord i sætninger

Alfabetisk orden 1

Skriveark

Ambulance

skrivearkambulanceje

Raket

skrivearkraketje

Brandbil

skrivearkbrandbil1je

Tog

skrivearitog2

Båd

skrivearkbaad

Tog

skrivearktog1je

Helikopter

skrivearkhelikopterje

Luftballon

skrivearkluftballon

Hente liste ord

Hente liste

hentelistetransport

Hente liste

hentelistetransportdelestrejer

Ekstraopgaver

Sjove opgaver der kan bruges som mellemopgaver eller ekstra opgaver. Man kan evt. have en mappe med kopier af opgaverne, som eleverne selv kan hente, når de er færdige med deres arbejde. Opgaverne har løsningsark, så eleverne selv kan tjekke, om de er løst rigtigt.

Flere opgaver med Find 4 ens kan ses under førskole.

Find 4 ens Bil

Find 4 ens Bus

find navneord

Kreative opgaver

Lav en plakat

magnet

Lav transportmidler i hjemmelavet modellervoks

Malebogen

Se de mange ting og opgaver i malebogen

malesider

Bogmærker

solskygger

Billeder med fokus