Dansk

Denne side vil især indeholde undervisningsmateriale til 0-6 klassetrin.
Alle opgaver findes i pdf. filer som du frit kan bruge til undervisning. Jeg forbeholder mig dog retten til alle dokumenter. Når opgaverne bruges i undervisningen, beder jeg om, at du husker at indberette til Copydan. 

Opgaverne må ikke udgives i andet navn eller på andre sider.

Følg linkene herunder til flere opgaver, eller find undermapperne under dansk fanen.

Alfabet

Alfa og Beta

Antonymer

Biblioteket

Find ord

IT

Lyrik

læsning

Ordbogen

Ordklasser

Ordsprog og talemåder

Quiz og byt

Reklamer og billeder

skilte + plakater

spil

Skrivning

Sproglig forståelse

stavning

synonmer

Talord

Tema

Udeskole

Links

Ordblind: På Etlivsomordblind.dk findes der viden om it-hjælpermidler og livet som ordblind.

Leg og lektie er en hjemmeside med mange spændende opgaver til forældre, pædagoger og lærer.