Dansk

Denne side vil især indeholde undervisningsmateriale til 0-6 klassetrin.
Alle opgaver findes i pdf. filer som du frit kan bruge til undervisning. Jeg forbeholder mig dog retten til alle dokumenter. Når opgaverne bruges i undervisningen, beder jeg om, at du husker at indberette til Copydan. 

Opgaverne må ikke udgives i andet navn eller på andre sider.

Følg linkene herunder til flere opgaver, eller find undermapperne under dansk fanen.

Alfabet

Biblioteket

Find ord

IT

Lyrik

læsning

Ordbogen

Ordklasser

skilte + plakater

spil

Quiz og byt

Skrivning

Sproglig forståelse

stavning

Tema

Udeskole